Αναζήτηση:

Μονφερράτο (Monferrato)

Επάγγελμα: Ηγεμονικός οίκος

Ημερομηνίες: -

Δείγμα λήμματος:

Μονφερράτο (Monferrato). Ηγεμονικός οίκος «μαρκιώνων» (μαρκησίων) της βορειοδυτικής Ιταλίας (περιοχή Πεδεμοντίου), γόνοι του οποίου υπήρξαν οι βασιλείς της Θεσσαλονίκης Βονιφάτιος* και Δημήτριος* Μομφερρατικός. Το 1305, μετά το θάνατο του μαρκίωνα Ιωάννη, εξέλιπαν οι άρρενες απόγονοι του οίκου και ...