Αναζήτηση:

Άρπαλος (τέλη 6ου - α' μισό 5ου αι. π.Χ.)

Επάγγελμα: Αρχιτέκτονας

Ημερομηνίες: -

Δείγμα λήμματος:

Άρπαλος (τέλη 6ου - α' μισό 5ου αι. π.Χ.). Αρχιτέκτονας και πιθανόν αστρονόμος από τη Σάμο ή την Τένεδο. Το 481 / 480, με εντολή του βασιλιά της Περσίας Ξέρξη Α'*, κατασκεύασε γέφυρα από πλοία στον Ελλήσποντο, ανάμεσα στη Σηστό και στην ΄Αβυδο, για να διαπεραιωθούν τα περσικά στρατεύματα στην Ελλάδα. ...