Αναζήτηση:

Μελάς, Λέων (Κωνσταντινούπολη, 1812 - Αθήνα, 1879)

Επάγγελμα: Πολιτικός, Νομικός, Παιδαγωγός, Νομικός, Πολιτικός, Παιδαγωγός

Ημερομηνίες: 1812 - 1879

Μελάς, Λέων (Κωνσταντινούπολη, 1812 - Αθήνα, 1879)

Δείγμα λήμματος:

Μελάς, Λέων (Κωνσταντινούπολη, 1812 - Αθήνα, 1879). Πολιτικός, νομικός, λόγιος και παιδαγωγός, γιος του μεγαλέμπορου και φιλικού Γεωργίου Μελά, μέλους της διακεκριμένης ηπειρωτικής οικογένειας Μελά*. Παρακολούθησε εγκύκλιες σπουδές στην Οδησσό της Ρωσίας (όπου είχε καταφύγει η οικογένειά του μετά την ...

Φωτογραφίες

Λέων Μελάς. Πολιτικός, νομικός, λόγιος και παιδαγωγός. Ελαιογραφία (Αθήνα, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο).Λέων Μελάς. Πολιτικός, νομικός, λόγιος και παιδαγωγός. Ελαιογραφία (Αθήνα, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο).