Αναζήτηση:

Μελετόπουλος, Ιωάννης (Πειραιάς, 1903 - Αθήνα, 1980)

Επάγγελμα: Συγγραφέας, Συγγραφέας

Ημερομηνίες: 1903 - 1980

Μελετόπουλος, Ιωάννης (Πειραιάς, 1903 - Αθήνα, 1980)

Δείγμα λήμματος:

Μελετόπουλος, Ιωάννης (Πειραιάς, 1903 - Αθήνα, 1980). Ιστοριοδίφης και συγγραφέας, απόγονος παλιάς και εύπορης οικογένειας του Πειραιά. Ο πατέρας του, ο αρχαιο- δίφης Αλέξανδρος Μελετόπουλος (1855 - 1927), είχε μελετήσει την πειραϊκή ιστορία, είχε εκπονήσει και δημοσιεύσει αξιόλογες σχετικές μελέτες ...

Φωτογραφίες

Ιωάννης Μελετόπουλος. Ιστοριοδίφης και συγγραφέας. Ελαιογραφία (Αθήνα, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο).Ιωάννης Μελετόπουλος. Ιστοριοδίφης και συγγραφέας. Ελαιογραφία (Αθήνα, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο).