Αναζήτηση:

Απολλωνίδης (5ος αι. π.Χ.)

Επάγγελμα: Γιατρός

Ημερομηνίες: -

Δείγμα λήμματος:

Απολλωνίδης (5ος αι. π.Χ.). Γιατρός από την Κω. Ο ιστορικός Κτησίας* αναφέρει ότι ο Απολλωνίδης έζησε στην αυλή του βασιλιά της Περσίας Αρταξέρξη Α'* του Μακρόχειρα. Εκτελέστηκε με εντολή της μητέρας του τελευταίου Άμηστρης γιατί εγκατέλειψε την κόρη της και αδερφή του βασιλιά, Αμύτη, με την οποία είχε ...