Αναζήτηση:

Βαλτινός, Θανασούλας (Αθανάσιος) (1802 - 1870)

Επάγγελμα: Αυλικός

Ημερομηνίες: 1802 - 1870

Δείγμα λήμματος:

Βαλτινός, Θανασούλας (Αθανάσιος) (1802 - 1870). Γιος του Ιωάννη Βαλτινού*, ανατράφηκε στην αυλή του Αλή* πασά των Ιωαννίνων και είχε δάσκαλο τον Αθανάσιο Ψαλίδα*. Αργότερα έγινε έμπιστος αυλικός του Αλή πασά που του ανέθεσε μάλιστα τη φύλαξη της σφραγίδας του. Μετά την εξουδετέρωση του τελευταίου από ...