Αναζήτηση:

Ζέζος, Δημήτριος ( ; - 1857)

Επάγγελμα: Αρχιτέκτονας, Αρχιτέκτονας

Ημερομηνίες: - 1857

Ζέζος, Δημήτριος ( ; - 1857)

Δείγμα λήμματος:

Ζέζος, Δημήτριος ( ; - 1857). Αρχιτέκτονας από την ΄Ηπειρο, που το όνομα του έχει συνδεθεί με αξιόλογα θρησκευτικά κτίρια της Αθήνας των μέσων του 19ου αι. Κυριότερο έργο του είναι η εκκλησία της Ζωοδόχου Πηγής στην οδό Ακαδημίας. Το οικοδόμημα άρχισε να κτίζεται το 1846 και αποπερατώθηκε, κυρίως με ...