Αναζήτηση:

Ζερβού, Χριστίνα (Αθήνα, 1936 - 1988)

Επάγγελμα: Ζωγράφος, Ζωγράφος

Ημερομηνίες: 1936 - 1988

Ζερβού, Χριστίνα (Αθήνα, 1936 - 1988)

Δείγμα λήμματος:

Ζερβού, Χριστίνα (Αθήνα, 1936 - 1988). Ζωγράφος - κατασκευάστρια. Σπούδασε αρχικά (1961 - 65) γαλλική φιλολογία στο Παρίσι και μετά την επιστροφή της στην Ελλάδα παρακολούθησε (1968 - 71) μαθήματα ζωγραφικής με το Δημήτριο Γιαννουκάκη* και την Μπία Ντάβου. Στη συνέχεια (1976) με γερμανική κρατική υποτροφία ...