Αναζήτηση:

Ξόδιλος, Αθανάσιος (Βυτίνα Γορτυνίας, 1780 - Κισνόβιο Βεσσαραβίας, μετά το 1846)

Επάγγελμα: Φιλικός

Ημερομηνίες: 1780 - 1846

Δείγμα λήμματος:

Ξόδιλος, Αθανάσιος (Βυτίνα Γορτυνίας, 1780 - Κισνόβιο Βεσσαραβίας, μετά το 1846). Φιλικός και απομνημονευματογράφος. Σε νεαρή ηλικία εγκαταστάθηκε στο Ρένι της Βεσσαραβίας, όπου ασχολήθηκε με το εμπόριο. Αν και δεν γνώριζε πολλά γράμματα, ήταν φιλομαθής και το όνομά του αναφέρεται μεταξύ των συνδρομητών ...