Αναζήτηση:

Χατζηκυριάκος, Αλέξανδρος (Σύρος, 1874 - Αθήνα, 1958)

Επάγγελμα: Πολιτικός, Ναύαρχος

Ημερομηνίες: 1874 - 1958

Χατζηκυριάκος, Αλέξανδρος (Σύρος, 1874 - Αθήνα, 1958)

Δείγμα λήμματος:

Χατζηκυριάκος, Αλέξανδρος (Σύρος, 1874 - Αθήνα, 1958). Ναύαρχος και πολιτικός, που διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στις ταραχώδεις πολιτικοστρατιωτικές εξελίξεις του Μεσοπολέμου. Ψαριανής καταγωγής, πήρε μέρος στον Ελληνοτουρκικό Πόλεμο του 1897 και το 1899 πήρε το βαθμό του σημαιοφόρου. Το 1909 συμμετέσχε ...

Φωτογραφίες

Αλέξανδρος Χατζηκυριάκος. Ναύαρ χος και πολιτικός.Αλέξανδρος Χατζηκυριάκος. Ναύαρ χος και πολιτικός.