Αναζήτηση:

Βρυέννιος, Νικηφόρος (1062 - 1137)

Επάγγελμα: Ιστορικός

Ημερομηνίες: 1062 - 1137

Βρυέννιος, Νικηφόρος (1062 - 1137)

Δείγμα λήμματος:

Βρυέννιος, Νικηφόρος (1062 - 1137). Ανώτατος αξιωματούχος του Βυζαντίου και ιστορικός, γιος του προηγουμένου. Γεννήθηκε στην Αδριανούπολη και ήταν προικισμένος με πολλά χαρίσματα (ωραίο παράστημα, μόρφωση κτλ.). Παντρεύτηκε (1097) την ?ννα* Κομνηνή, κόρη του αυτοκράτορα Αλεξίου Α'* Κομνηνού, ο οποίος ...