Αναζήτηση:

Βρούτος, Μάρκος Ιούνιος (Marcus Junius Brutus) (85 - 42 π.Χ.)

Επάγγελμα: Πολιτικός

Ημερομηνίες: 85 - 42

Δείγμα λήμματος:

Βρούτος, Μάρκος Ιούνιος (Marcus Junius Brutus) (85 - 42 π.Χ.). Πολιτικός, αρχηγός της συνωμοσίας κατά του Καίσαρα*, αντίπαλος του Μάρκου Αντωνίου* και του Οκταβιανού (Αυγούστου*). Καθοριστική σημασία στην πολιτική δράση του Βρούτου είχε η οικογενειακή του παράδοση και η φιλοσοφική του παιδεία. Η οικογένεια ...

Φωτογραφίες