Αναζήτηση:

Βρούτος, Λεύκιος Ιούνιος (Lucius Junius Brutus) (τέλη 6ου - αρχές 5ου αι. π.Χ.)

Επάγγελμα: Βασιλιάς

Ημερομηνίες: -

Δείγμα λήμματος:

Βρούτος, Λεύκιος Ιούνιος (Lucius Junius Brutus) (τέλη 6ου - αρχές 5ου αι. π.Χ.). Ο μυθικός απελευθερωτής της Ρώμης από τους Ετρού- σκους βασιλείς και ο πρώτος ύπατός της (509 π.Χ.). Κατά το μύθο, καταγόταν από πλούσια οικογένεια πατρικίων: ο πατέρας του ήταν απόγονος ενός συντρόφου του Αινεία, και η ...

Φωτογραφίες

Λεύκιος Ιούνιος Βρούτος. Ο πρώτος ύπατος της Ρώμης. Ελαιογραφία του David (Παρίσι, Μουσείο Λούβρου).Λεύκιος Ιούνιος Βρούτος. Ο πρώτος ύπατος της Ρώμης. Ελαιογραφία του David (Παρίσι, Μουσείο Λούβρου).