Αναζήτηση:

Βρετός, Ιωάννης (Κέα, 1836 - Αθήνα, 1920)

Επάγγελμα: Δημοσιογράφος

Ημερομηνίες: 1836 - 1920

Βρετός, Ιωάννης (Κέα, 1836 - Αθήνα, 1920)

Δείγμα λήμματος:

Βρετός, Ιωάννης (Κέα, 1836 - Αθήνα, 1920). Δημοσιογράφος και εκδότης. ΄Αρχισε σπουδές νομικών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, αλλά οικονομικοί λόγοι τον ανάγκασαν να τις εγκαταλείψει και να εγκατασταθεί στην Κωνσταντινούπολη (περ. 1856). Εκεί εργάστηκε πρώτα ως οικοδιδάσκαλος και αργότερα ως συντάκτης στις ...

Φωτογραφίες

Ιωάννης Βρετός. Δημοσιογράφος και εκδότης.Ιωάννης Βρετός. Δημοσιογράφος και εκδότης.