Αναζήτηση:

Βούζης (6ος αι. μ.Χ.)

Επάγγελμα: Στρατηγός

Ημερομηνίες: -

Δείγμα λήμματος:

Βούζης (6ος αι. μ.Χ.). Βυζαντινός στρατηγός που έδρασε κατά τη βασιλεία του Ιουστινιανού Α'*. Αναφέρεται ότι το 528, στη διάρκεια του Βυζαντινοπερσικού πολέμου, ο Βούζης ήταν «στρατηγός Δαμασκού», ενώ τρία χρόνια αργότερα (531) ως συνδιοικητής με το στρατηγό Βέσσα της Μαρτυριούπολης της Μεσοποταμίας, ...