Αναζήτηση:

Βουτάδης (7ος αι. π.Χ.)

Επάγγελμα: Κεραμοπλάστης

Ημερομηνίες: -

Δείγμα λήμματος:

Βουτάδης (7ος αι. π.Χ.). Κεραμοπλάστης από τη Σικυώνα. Υπέγραψε με το όνομά του, μαζί με το εθνικό Σικυώνιος, ένα πήλινο ανάγλυφο που φυλασσόταν στο Νυμφαίο της Κορίνθου ως την καταστροφή της πόλης από τους Ρωμαίους (146 π.Χ.). Σύμφωνα με την παράδοση που διέσωσαν ο Αθηναγόρας* και ο Πλίνιος*, το ανάγλυφο ...