Αναζήτηση:

Βουστρώνιος, Φλώριος (Λευκωσία, ; - 1570)

Επάγγελμα: Νομομαθής, Ιστορικός

Ημερομηνίες: - 1570

Βουστρώνιος, Φλώριος (Λευκωσία, ; - 1570)

Δείγμα λήμματος:

Βουστρώνιος, Φλώριος (Λευκωσία, ; - 1570). Κύπριος νομομαθής και ιστορικός. Το 1531 διορίστηκε γραμματέας της επιτροπής για τη συλλογή, επιλογή, απογραφή και μετάφραση στο ενετικό ιδίωμα των Ασσιζών (των νόμων του Βασιλείου της Ιερουσαλήμ και της Κύπρου). Η μετάφραση τυπώθηκε το 1535 στη Βενετία και ...