Αναζήτηση:

Βουρδουμπάς, Ιωσήφ ή Σήψης (Άσκυφος Σφακιών, 1817 - 1906)

Επάγγελμα: Πρόεδρος

Ημερομηνίες: 1817 - 1906

Δείγμα λήμματος:

Βουρδουμπάς, Ιωσήφ ή Σήψης (Άσκυφος Σφακιών, 1817 - 1906). Γιος του Χατζή - Ρούσ(σ)ου Βουρδουμπά*. Διατέλεσε πρόεδρος της προσωρινής κυβέρνησης της Κρήτης λίγο πριν από την επανάσταση του 1866 και κατά τη διάρκειά της πρόεδρος τριών γενικών επαναστατικών συνελεύσεων. Κατά την επανάσταση του 1878 υπήρξε ...