Αναζήτηση:

Βόηθος ο ελεγειογράφος (1ος αι. π.Χ.)

Επάγγελμα: Επιγραμματοποιός

Ημερομηνίες: 99 - 1

Δείγμα λήμματος:

Βόηθος ο ελεγειογράφος (1ος αι. π.Χ.). Επιγραμματοποιός από την Ταρσό. Σώζονται επιγράμματά του για τη νίκη του Μάρκου Αντώνιου* στη μάχη των Φιλίππων και εναντίον του Πυλάδη , ιδρυτή του τραγικού παντομίμου. Αναφέρεται ότι διορίστηκε από τον Αντώνιο γυμνασίαρχος και ταμίας στην Ταρσό, αλλά λόγω της ...