Αναζήτηση:

Βίσμαρκ, ΄Οθων

Ημερομηνίες: -

Δείγμα λήμματος:

Βίσμαρκ, ΄Οθων. Βλ. Μπίσμαρκ, ΄Οττο φον -. ...