Αναζήτηση:

Βίκτωρ Αμεδαίος Β' (1666 - 1732)

Επάγγελμα: Δούκας

Ημερομηνίες: 1666 - 1732

Δείγμα λήμματος:

Βίκτωρ Αμεδαίος Β' (1666 - 1732). Δούκας της Σαβοΐας (1675 - 1730), βασιλιάς της Σικελίας (1713 - 20) και της Σαρδηνίας (1720 - 30). Διαδέχτηκε στο θρόνο της Σαβοΐας τον πατέρα του Κάρολο* Εμμανουήλ Β' και ως το 1684 βασίλευσε υπό την επιτροπεία της μητέρας του. Εξακολούθησε τους πολέμους του οίκου ...

Φωτογραφίες

Ο δούκας της Σαβοΐας Βίκτωρ Αμεδαίος Β', βασιλιάς της Σικελίας και της Σαρδηνίας. Ελαιογραφία (Τορίνο, Museo Risorgimento).Ο δούκας της Σαβοΐας Βίκτωρ Αμεδαίος Β', βασιλιάς της Σικελίας και της Σαρδηνίας. Ελαιογραφία (Τορίνο, Museo Risorgimento).