Αναζήτηση:

Βέττιν (Wettin)

Επάγγελμα: Δυναστεία

Ημερομηνίες: -

Δείγμα λήμματος:

Βέττιν (Wettin). Δυναστεία Γερμανών ηγεμόνων, από την οποία προήλθαν πολλοί βασιλικοί οίκοι διαφόρων κρατών της Ευρώπης (Βέλγιο, Βουλγαρία, Μεγάλη Βρεταννία, Πολωνία, Πορτογαλία και Σαξωνία). Γενάρχης θεωρείται ο Μπούρκχαρντ ή Μπούκκο ( ; - 908 μ.Χ.) που χρημάτισε μάργραβος της Λουσατίας (στη σημ. Ανατολική ...