Αναζήτηση:

Βενιζέλος, Κυριάκος (Χανιά, 1893 - Νέα Υόρκη, 1942)

Επάγγελμα: Πολιτικός

Ημερομηνίες: 1893 - 1942

Βενιζέλος, Κυριάκος (Χανιά, 1893 - Νέα Υόρκη, 1942)

Δείγμα λήμματος:

Βενιζέλος, Κυριάκος (Χανιά, 1893 - Νέα Υόρκη, 1942). Εφοπλιστής και πολιτικός, πρωτότοκος γιος του Ελευθερίου Βενιζέλου*. Λόγοι υγείας τον εμπόδισαν τελικά να διεκδικήσει τη διαδοχή του πατέρα του στο Κόμμα των Φιλελευθέρων. Στους Βαλκανικούς Πολέμους υπηρέτησε ως εθελοντής στο μέτωπο και μετά το τέλος ...