Αναζήτηση:

Βενιζέλος, Ελευθέριος (Μουρνιές Χανίων, 1864 - Παρίσι, 1936)

Ημερομηνίες: 1864 - 1936

Δείγμα λήμματος:

Βενιζέλος, Ελευθέριος (Μουρνιές Χανίων, 1864 - Παρίσι, 1936). Μέγας πολιτικός της Ελλάδας, διάσημος και πέρα από τα σύνορά της, που δέσποσε στην πολιτική ζωή της από το 1910 ως το 1936, αφού είχε προηγουμένως θητεύσει επί εικοσιδύο χρόνια στην πολιτική ζωή της Κρήτης και είχε αναδειχθεί σε κορυφαίο ...

Φωτογραφίες

Ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Ελαιογραφία (Αθήνα, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο).Ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Ελαιογραφία (Αθήνα, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο).