Αναζήτηση:

Βελισάριος (περ. 500 - 564 μ.Χ.)

Επάγγελμα: Στρατιωτικός

Ημερομηνίες: 500 - 564

Δείγμα λήμματος:

Βελισάριος (περ. 500 - 564 μ.Χ.). Βυζαντινός στρατιωτικός, ένας από τους επιφανέστερους και γνωστότερους στρατηλάτες της μεσαιωνικής ιστορίας, που διακρίθηκε σε μεγάλες και υπερπόντιες επιχειρήσεις των Βυζαντινών στην Ανατολή και κυρίως στη Δύση την εποχή του μεγάλου αυτοκράτορα Ιουστινιανού Α *. Ο ...