Αναζήτηση:

Βατάτζης (10ος - 16ος αι.)

Επάγγελμα: Πολιτικός

Ημερομηνίες: -

Δείγμα λήμματος:

Βατάτζης (10ος - 16ος αι.). ΄Ονομα μεγάλης βυζαντινής οικογένειας, που πολλά μέλη της διέπρεψαν στην πολιτική ζωή του Βυζαντίου, ενώ αρκετά άλλα διακρίθηκαν στο στρατό. Σημαντικότερο μέλος της οικογένειας ήταν ο αυτοκράτορας της Νίκαιας Ιωάννης Γ'* Δούκας Βατάτζης. ΄Ηδη στα χρόνια του Βασιλείου Β'* ...