Αναζήτηση:

Βασσάνης, Πανταζής (Πορταριά, 1830 - Τάντα Αιγύπτου, 1892)

Επάγγελμα: Έμπορος

Ημερομηνίες: 1830 - 1892

Δείγμα λήμματος:

Βασσάνης, Πανταζής (Πορταριά, 1830 - Τάντα Αιγύπτου, 1892). Μεγαλέμπορος και εθνικός ευεργέτης. Σε μικρή ηλικία έφυγε από τη γενέ- τειρά του και αφού εργάστηκε για μερικά χρόνια στη Σμύρνη και την Αλεξάνδρεια εγκαταστάθηκε (περ. 1862) στην Τάντα της Αιγύπτου, όπου ασχολήθηκε με το εμπόριο. Απέκτησε ...