Αναζήτηση:

Βαρβάτης, Γεώργιος (Κέρκυρα , ; - 1629)

Επάγγελμα: Αγωνιστής

Ημερομηνίες: - 1629

Δείγμα λήμματος:

Βαρβάτης, Γεώργιος (Κέρκυρα, ; - 1629). Πολέμησε εναντίον των Τούρκων κατά το Βενετοτουρκικό πόλεμο του 1570 - 73 και τιμήθηκε ιδιαίτερα από την Ενετική Δημοκρατία. Το 1617 ονομάστηκε διοικητής σώματος «στρατιωτών» και αργότερα, ύστερα από δουκική διαταγή, αρχηγός «στρατιάς». ...