Αναζήτηση:

Βάρκοσης ή Μπάρκοσης, Καλλίνικος (18ος αι.)

Επάγγελμα: Λόγιος, Κληρικός

Ημερομηνίες: -

Δείγμα λήμματος:

Βάρκοσης ή Μπάρκοσης, Καλλίνικος (18ος αι.). Λόγιος κληρικός, αδερφός του επίσης λογίου Νικόλαου Βάρκοοη*. Σπούδασε στην Μπαλαναία Σχολή στη γενέτειρα του τα Γιάννενα και αναφέρεται επίσης ότι υπήρξε μαθητής του Ευγένιου Βούλγαρι* στη Μαρουτσαία Σχολή. Αργότερα χρημάτισε σχολάρχης στη Σιάτιστα ( ; - ...