Αναζήτηση:

Βαλλής, Αναστάσιος (β' μισό 18ου - αρχές 19ου αι.)

Επάγγελμα: Ναυτικός

Ημερομηνίες: 1750 - 1850

Δείγμα λήμματος:

Βαλλής, Αναστάσιος (β' μισό 18ου - αρχές 19ου αι.). Υδραίος ναυτικός. Τον Ιούνιο του 1807, κατά τη διάρκεια του Ρωσοτουρκικού Πολέμου ως κυβερνήτης πλοίου υπό ρωσική σημαία και με εντολή του Ρώσου ναυάρχου Σινιάβιν , διεξήγαγε καταδρομικές επιχειρήσεις εναντίον τουρκικών πλοίων....