Αναζήτηση:

Βαλεντινιανός (Valentinianus)

Ημερομηνίες: -

Δείγμα λήμματος:

Βαλεντινιανός (Valentinianus). Όνομα τριών Ρωμαίων αυτοκρατόρων. ...