Αναζήτηση:

Βαλδουίνος Α'

Επάγγελμα: Βασιλιάς

Ημερομηνίες: -

Δείγμα λήμματος:

Βαλδουίνος Α'. Βασιλιάς των Βέλγων, βλ. Μπωντουέν Α'. ...