Αναζήτηση:

Βακαρέσκου (Vacarescu)

Επάγγελμα: Λόγιος, Πολιτικός

Ημερομηνίες: -

Δείγμα λήμματος:

Βακαρέσκου (Vacarescu). Οικογένεια Ρουμάνων βογιάρων λογίων και πολιτικών, που μέλη της συγγένεψαν με επιγαμίες με ελληνικές φαναριώτικες οικογένειες. Σημαντικότεροι είναι: ...