Αναζήτηση:

Βαάνης (τέλη 9ου - α' μισό 10ου αι. μ.Χ.)

Επάγγελμα: αντιγραφέας χειρογράφων, Κληρικός

Ημερομηνίες: -

Δείγμα λήμματος:

Βαάνης (τέλη 9ου - α' μισό 10ου αι. μ.Χ.). Κληρικός και αντιγραφέας χειρογράφων. ΄Εφερε το αξίωμα του εκκλησιαστικού «νοταρίου» και είχε αποκτήσει φήμη εξαιρετικά προσεκτικού και καλλιγράφου αντιγραφέα. Ύστερα από παραγγελία του λογίου αρχιεπισκόπου Καισαρείας Αρέθα*. ο Βαάνης αντέγραψε πολλά χειρόγραφα ...