Αναζήτηση:

Τζαφούρης, Νικόλαος (Χάνδακας Κρήτης [σημ. Ηράκλειο], ; - πριν από το 1501)

Επάγγελμα: Ζωγράφος

Ημερομηνίες: 1873 - 0

Τζαφούρης, Νικόλαος (Χάνδακας Κρήτης [σημ. Ηράκλειο],  ; - πριν από το 1501)

Δείγμα λήμματος:

Τζαφούρης, Νικόλαος (Χάνδακας Κρήτης [σημ. Ηράκλειο],  ; - πριν από το 1501). Μεταβυζαντινός Κρητικός ζωγράφος, από τους πιο ενδιαφέροντες του 15ου αι. Συμβολαιογραφικά έγγραφα της Κρήτης, που σώζονται στα αρχεία της Βενετίας, μας παρέχουν ορισμένα βιογραφικά στοιχεία για το πρόσωπο του (το 1487 ...