Αναζήτηση:

Τιμόθεος (περ. 411 - 354 π.Χ.)

Επάγγελμα: Στρατηγός, Πολιτικός

Ημερομηνίες: 411 - 354

Δείγμα λήμματος:

Τιμόθεος (περ. 411 - 354 π.Χ.). Αθηναίος στρατηγός και πολιτικός. Γόνος παλιάς αριστοκρατικής οικογένειας του δήμου Αναφλύστου και γιος του ένδοξου στρατηγού Κόνωνα*, παρακολούθησε μαθήματα ρητορικής, πολιτικής και φιλοσοφίας κοντά στον Ισοκράτη*, με τον οποίο αργότερα συνδέθηκε στενά, ενώ λέγεται ότι ...