Αναζήτηση:

Θεοδώρα

Επάγγελμα: Αυτοκράτειρα

Ημερομηνίες: -

Δείγμα λήμματος:

Θεοδώρα. Όνομα αυτοκρατειρών του Βυζαντίου. Σημαντικότερες είναι: ...