Αναζήτηση:

Τένιερς (ή Τενήρς) (Tenters), Ντάβιτ· ο νεότερος (1610 - 1690)

Επάγγελμα: Ζωγράφος, Χαράκτης

Ημερομηνίες: 1610 - 1690

Δείγμα λήμματος:

Τένιερς (ή Τενήρς) (Tenters), Ντάβιτ· ο νεότερος (1610 - 1690). Φλαμανδός ζωγράφος και χαράκτης, ένας από τους πιο σημαντικούς δημιουργούς ηθογραφιών και τοπιογραφιών κατά το 17ο αι. Γεννήθηκε στην Αμβέρσα σε οικογένεια με καλλιτεχνική παράδοση: ο πατέρας του, που είχε το ίδιο όνομα με αυτόν, Ντάβιτ ...