Αναζήτηση:

Στέφανος (Stephanus)

Επάγγελμα: Πάπας

Ημερομηνίες: 0 - 0

Δείγμα λήμματος:

Στέφανος (Stephanus). ΄Ονομα δέκα παπών της Δυτικής Εκκλησίας. Σημαντικότερος είναι: Στέφανος Ε' ή ΣΤ' ( ; - 891 μ.Χ.). Πάπας της Ρώμης (885 - 891). Γόνος αριστοκρατικής οικογένειας της Ρώμης, πήρε αξιόλογη μόρφωση, εισήλθε στις τάξεις του κλήρου της Ρώμης και τιμήθηκε με το αξίωμα του καρδιναλίου-πρεσβυτέρου. ...