Αναζήτηση:

Σκουζές

Επάγγελμα: Ιστορική οικογένεια

Ημερομηνίες: 0 - 0

Δείγμα λήμματος:

Σκουζές. Επώνυμο παλιάς ιστορικής αθηναϊκής οικογένειας, η οποία μαρτυρείται από τις αρχές του 17ου αι. Οι Σκουζέδες απέκτησαν μεγάλες γαιοκτησίες στην Αττική και αναδείχτηκαν σε σημαντικούς οικονομικούς και κοινωνικούς παράγοντες της αθηναϊκής ζωής στο 19ο και στις αρχές του 20ού αι. Δημιουργός της ...