Αναζήτηση:

Σίμων Ατουμάνος (μεταξύ 1310 και 1318 - μεταξύ 1383 και 1386)

Επάγγελμα: Λόγιος, Αρχιεπίσκοπος, Κληρικός

Ημερομηνίες: 1310 - 1386

Σίμων Ατουμάνος (μεταξύ 1310 και 1318 - μεταξύ 1383 και 1386)

Δείγμα λήμματος:

Σίμων Ατουμάνος (μεταξύ 1310 και 1318 - μεταξύ 1383 και 1386). Λόγιος κληρικός, καθολικός αρχιεπίσκοπος Θηβών (1366 - 80), που συνέβαλε με το έργο του στη διάδοση της ελληνικής γλώσσας και της ελληνικής παιδείας στην παπική αυλή της Δύσης. Γιος πιθανότατα Τούρκου, όπως δήλωνε το επίθετό του, και Ελληνίδας ...