Αναζήτηση:

Σιλανίων (4ος αι. π.Χ.)

Επάγγελμα: Γλύπτης, Χαλκοπλάστης

Ημερομηνίες: 399 - 300

Δείγμα λήμματος:

Σιλανίων (4ος αι. π.Χ.). Γλύπτης και χαλκοπλάστης της προχωρημένης κλασικής εποχής (μετά τα μέσα του 4ου αι. π.Χ.). ΄Ηταν πιθανότατα Αθηναίος, η οικογένειά του όμως, σύμφωνα με μερικές ενδείξεις, καταγόταν από τα Μέγαρα. Είναι κυρίως γνωστός από τη μνεία του ονόματος και του έργου του στη γραπτή παράδοση. ...