Αναζήτηση:

Σέργιος

Επάγγελμα: Πατριάρχης

Ημερομηνίες: 0 - 0

Δείγμα λήμματος:

Σέργιος. ΄Ονομα δύο πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως....