Αναζήτηση:

Σέλευκος Δ' Φιλοπάτωρ (219 ; - 176 π.Χ.)

Επάγγελμα: Βασιλιάς

Ημερομηνίες: 219 - 176

Δείγμα λήμματος:

Σέλευκος Δ' Φιλοπάτωρ (219 ; - 176 π.Χ.). Βασιλιάς της Συρίας (186 - 176), δευτερότοκος γιος του Αντιό- χου Γ' * του Μεγάλου και της πρώτης συζύγου του Λαοδίκης* (κόρης του βασιλιά του Πόντου Μιθριδάτη Β' *). Από το 196 ως το 191 βρισκόταν στη Θράκη, όπου με έδρα τη Λυ- σιμάχεια διοικούσε με εντολή ...

Φωτογραφίες