Αναζήτηση:

Σακελλαρίου, Χαράλαμπος (΄Αγιος Πέτρος Κυνουρίας, 1885 - Αθήνα, 1956)

Επάγγελμα: Δάσκαλος

Ημερομηνίες: 1885 - 1956

Σακελλαρίου, Χαράλαμπος (΄Αγιος Πέτρος Κυνουρίας, 1885 - Αθήνα, 1956)

Δείγμα λήμματος:

Σακελλαρίου, Χαράλαμπος (΄Αγιος Πέτρος Κυνουρίας, 1885 - Αθήνα, 1956). Πρωτοπόρος στην έρευνα και τη διάδοση των ελληνικών χορών, δάσκαλος και λαμπρός πρωτοχορευτής. Αφού παρακολούθησε τα εγκύκλιο γράμματα στο σχολείο της γενέτειράς του, ήρθε στην Αθήνα, όπου το 1911 άρχισε να διδάσκει ελληνικούς χορούς ...