Αναζήτηση:

Ρωμανός Β' (938 - 963)

Επάγγελμα: Αυτοκράτορας

Ημερομηνίες: 938 - 963

Ρωμανός Β' (938 - 963)

Δείγμα λήμματος:

Ρωμανός Β' (938 - 963). Αυτοκράτορας του Βυζαντίου (959 - 963), γόνος της Μακεδονικής δυναστείας, γιος και διάδοχος του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Ζ'* Πορφυρογέννητου, με τον οποίο συμβασίλευσε από το 948 ως το 959, και εγγονός του Ρωμανού Α'* από την πλευρά της μητέρας του. Σύμφωνα με τις πληροφορίες ...

Φωτογραφίες

Ρωμανός Β'. Αυτοκράτορας του Βυζαντίου (959 - 963). Χάλκινο νόμισμα (Αθήνα. Νομισματικό Μουσείο).Ρωμανός Β'. Αυτοκράτορας του Βυζαντίου (959 - 963). Χάλκινο νόμισμα (Αθήνα. Νομισματικό Μουσείο).