Αναζήτηση:

Ψύλλας, Γεώργιος (Αθήνα, 1794 - 1878)

Επάγγελμα: Λόγιος, Πολιτικός

Ημερομηνίες: 1794 - 1878

Δείγμα λήμματος:

Ψύλλας, Γεώργιος (Αθήνα, 1794 - 1878). Λόγιος και πολιτικός, εκδότης στα χρόνια του Αγώνα της Εφημερίδος των Αθηνών και απομνημονευματογράφος. Έμαθε τα πρώτα γράμματα στην αθηναϊκή Σχολή Ντέκα και από το 1816, ως υπότροφος της Φιλομούσου Εταιρείας, σπούδασε θετικές επιστήμες και φιλολογία στην Πίζα, ...