Αναζήτηση:

Πονηρίδης, Γεώργιος (Χαλκηδόνα Κωνσταντινούπολης, 1887 - Αθήνα, 1982)

Επάγγελμα: Συνθέτης

Ημερομηνίες: 1887 - 1982

Δείγμα λήμματος:

Πονηρίδης, Γεώργιος (Χαλκηδόνα Κωνσταντινούπολης, 1887 - Αθήνα, 1982). Συνθέτης. (Έγκυρες προφορικές μαρτυρίες ελέγχουν ωςανακριβή χρονολογία γέννησης το 1892 που έδινε παντού ο ίδιος). Μελέτησε βιολί και γνώρισε τη βυζαντινή μουσική (αποφασιστική επιρροή στο έργο του) στη γενέτειρά του, στον ιστορικό ...