Αναζήτηση:

Πιττακός ο Μυτιληναίος (Μυτιλήνη Λέσβου, περ. 650 - 570 π.Χ.)

Επάγγελμα: Ηγέτης, Πολιτικός

Ημερομηνίες: 650 - 570

Δείγμα λήμματος:

Πιττακός ο Μυτιληναίος (Μυτιλήνη Λέσβου, περ. 650 - 570 π.Χ.). Πολιτικός και στρατιωτικός ηγέτης της πόλης της Μυτιλήνης, συμπολίτης και σύγχρονος του Αλκαίου* και της Σαπφώς*, «αίσυμνήτης» (περ. 590 - 580), δηλ. εκλεγμένος κυβερνήτης με έκτακτες εξουσίες και συνδιαλλακτής των αντιμαχόμενων πολιτικών ...

Φωτογραφίες

Πιττακός ο Μυτιληναίος. Πολιτικός ηγέτης της Μυτιλήνης, ένας από τους επτά σοφούς της αρχαίας Ελλάδας. Ενεπίγραφη προτομή, η μοναδική που σώθηκε (Παρίσι, Musee du Louvre).Πιττακός ο Μυτιληναίος. Πολιτικός ηγέτης της Μυτιλήνης, ένας από τους επτά σοφούς της αρχαίας Ελλάδας. Ενεπίγραφη προτομή, η μοναδική που σώθηκε (Παρίσι, Musee du Louvre).