Αναζήτηση:

Πιπίνος Β' ο Νεότερος (ή του Ερστάλ [de Herstal]) (περ. 640 - 714)

Επάγγελμα: Δούκας

Ημερομηνίες: 1889 - 714

Πιπίνος Β' ο Νεότερος (ή του Ερστάλ [de Herstal]) (περ. 640 - 714)

Δείγμα λήμματος:

Πιπίνος Β' ο Νεότερος (ή του Ερστάλ [de Herstal]) (περ. 640 - 714). Φράγκος «μαίορδόμος» της Αυστρασίας (680 - 714) και δούκας και πρίγκιπας των Φράγκων (687 - 714), εγγονός του προηγουμένου. Ανδρας εμπειροπόλεμος και πολιτικά οξύνους, συνέβαλε καθοριστικά στην αποδυνάμωση της ισχύος της δυναστείας ...